Nyitólap Egyéb információkKörnyezetpolitika

Környezetpolitika

A BETA-ROLL Holding alapelve, hogy biztonságosan és oly módon működjön, mellyel megóvja környezetét és dolgozói egészségét.

A BETA-ROLL Holding elhatározta, hogy a környezetvédelem jogi követelményeinek betartásán túlmenően törekszik környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javítására és elkötelezi magát a környezetszennyezés megelőzése és a jelenlegi környezetterhelés csökkentése mellett.

 

A mai kor színvonalán álló technológiák és gyakorlatok alkalmazásával csökkentjük a kibocsátott szennyező anyagok mennyiségét. Ehhez tisztában kell lennünk a mindenkori szennyezés mértékével, és terveinkben a folyamatos csökkentésre törekszünk. Megfelelő programokat dolgozunk ki a szennyezés mérésére, nyilvántartásokat vezetünk a keletkező hulladékokról. Új termék- és technológiai fejlesztéseinknél a környezetbarát technológiák, alap- és segédanyagok alkalmazása mellett döntünk.

Technológiánkat és napi gyakorlatunkat ezen elveknek megfelelően tervezzük és működtetjük. Alapvető célunk az egészségre és a környezetre veszélyes segédanyagok felhasználásának megszüntetése, illetve kevésbé ártalmas segédanyagok alkalmazása a korábbiak helyett.

Szorosan együttműködünk a helyi és területileg illetékes hatóságokkal, önkormányzatokkal, ügyfelekkel és beszállítókkal napi munkánk során és az új szabályozások kidolgozásakor.

A környezetvédelem feladatainak ellátásáért minden alkalmazottunk felelős.

Minden alkalmazottunktól azt várjuk, hogy megértse, elősegítse és támogassa, alkalmazza napi munkájában, és aktív magatartást tanúsítson.

 

Bábonymegyer, 2010. január

Gál Tamás
vezérigazgató