Pocetna

NOVA PROMENA NAZIVA U BETA-ROLL GRUPI

Nemačka kompanija Böttcher GmbH sa sedištem u Kelnu je u januaru 2016. god. kupila većinski paket akcija grupe Beta-Roll. Böttcher GmbH je osnovan 1725. godine u porodičnom je vlasništvu. Sa više od 2000 zaposlenih, prisutan je u 36 zemalja na 5 kontinenata. Globalni je lider u oblasti gumiranja valjaka, za potrebe korisnika u različitim industrijskim granama. Böttcher GmbH je potvrdio da nakon ostvarenja ove akvizicije, planira dalja ulaganja, i investicije sa ciljem širenja na tržišta Jugoistočne Evrope.

Prethodni godinu i po dana su od ključnog značaja za Betaroll Böttcher grupu. Prepreke u postupku integracije u Böttcher System uspešno su prevaziđene, te je došlo do promene naziva.

Betaroll Böttcher Magyarorszag Zrt, je od 26.07.2017. i zvanično promenila naziv na Böttcher Hungaria Zrt.

Članovi grupe preduzeća sa promenjenim nazivom:

Böttcher Hungária Zrt.

Böttcher Romania SRL

Böttcher SRB Doo Novi Sad


sa proširenim i kvalitetnijim uslugama i dalje stoje na raspolaganju uvaženim partnerima.

  Gál Tamás
Böttcher Hungária Zrt.
     Generalni direktor, CEO